Қадимги тоғ-кон саноат қазилмалар зали

Бу залда қадимги одамлар меҳнат куролари тақдим қилинган. Қуроллар туралига қараб қадимги одамлар яшаган даврлари куйидаги асрларга бўлинади:

  • Қадимги тош асри – палеолит
  • Орта тош асри – мезолит
  • Янги тош асри – неолит
  • Мис ва тош асри – эниолит
  • Бронза асри эпохаси
  • Темир асри

Биринчи витринада палеолит асрида яшаб ўтган одаммларнинг меҳнат қуроллари тақдим қилинган. Қадимги одамлар ўз қуролларини тоғ жинсларидан кесувчи, араловчи, бурмаловчи ва бошқа кўринишида тайёрлашган. Кейнги витринада мезолит асрига талуқли бўлган одамлар қуроллари жойлашган.

Мезолит асрига келиб одамлар камон найзаларини ва бошқа турли қуролларни тайёрлашни ўрганишган.Неолит асрида ов учун ишлатигган одамлар қуроллари ва шу асрларда инсонлар лойдан ва керамкадан турли идишлар, хумлар тайёрлашган. Эниолит асрида одамлар керамикали идишларини хар хил хайвонлар, қушлар тасвирлаб ва тақинчоқлар билан безаш ишларини билишган. Бронза асрида бронзадан ойналар, болғалар ва тақинчоқлар тайёрлашган. Темир асрида болғалар, михлар, темир пичоқлар тайёрлашган.
Қадимги ёритгич шам чироқларини керамикадан, темирдан, тайёрлашган. Шу билан бирга витриналарда қадимги тангалар, идишлар, ханжарлар, хумлар, тоғ-кон қотирмаларини томоша килиш мумкин. Ангрен ва Олмалиқ оралиғидаги Теракли қишлоғида қазилма ишлари олиб борилиши натижасида қадимги нақшли лаганлар,ликопчалар, тангалар ва хумлар топилган.


Камни

image3

Нуклеусдан қирғич-қурол

image1

Тўқиш дасгоҳи-сопол

image2

Болта-келк

image3

Камон учлари-мисдан

image3

Камон учлари-мисдан

image3

Кўза (II-IV век)

image3

Кўза (II-IV век)

image4

Темир пора

image3

Костяные накладки для лука (I-III в. до н.э.)

image1

Болға


image2

Ҳайвон боши


image3

Кўза


image3

Сосуд лепной с орнаментом

image1

Штампли идиш бўлаги

image2

Темир теша

image3

Темр пойтеша-қадимги кондан

image3

Чироқ чояндан (IX-XI век)

image1

Чироқ парчалари (VIII-XI век)

image2

Оғир тош дастаси

image3

Жез кўза

image3

Чироқ учун ликопча

image1

Чироқ бўлаклари

image2

Кўза

image3

Диоритли тегирмон тоши